Postoliuc v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 24 septembrie 2020 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Postoliuc v. Republica Moldova (nr. 32242/07).

În speţă, reclamantul s-a plâns în faţa Curţii în baza Articolelor 10 și 11 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând încălcarea libertății de exprimare și întrunire din cauza refuzului autorităților de a-i acorda autorizația de organizare a unei întruniri.

Guvernul a prezentat Curții declarații unilaterale, prin care a recunoscut încălcarea libertății de întrunire a reclamantului, menționând că cererea nu ridica probleme separate în baza Articolului 10 din Convenție, și s-a obligat să-i achite suma de 2500 de euro pentru prejudiciul provocat acestuia ca urmare a încălcării dreptului său. Deși Curtea a solicitat reclamantului să prezinte pretențiile sale cu privire la clauzele declaraţiilor unilaterale propuse de către Guvern, aceste solicitări au rămas fără răspuns și, prin urmare, Curtea a notat că aceste declaraţii conțineau clauze rezonabile.

Ținând cont de faptul că declarațiile unilaterale ale Guvernului sunt bazate pe respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și Protocoalele sale și în lipsa oricăror motive care ar justifica continuarea examinării acestei cereri, Curtea a decis radierea cauzei de pe rol în baza Articolului 37 § 1 lit. c) din Convenție.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie