Popova v. Republica Moldova

La 13 decembrie 2018, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Popova v. Republica Moldova (cererea nr. 29162/14).

Reclamanta s-a plâns în faţa Curţii în baza Articolelor 2 şi 6 § 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), referindu-se la modul în care s-a desfăşurat investigarea omorului fiicei sale, precum şi de durata excesivă a examinării acţiunii civile în care a pretins despăgubiri în legătură cu perioada nerezonabil de îndelungată a urmăririi penale.

În urma examinării circumstanțelor cauzei și a jurisprudenței Curții în cauze cu plângeri similare, Guvernul a încheiat cu reclamanta un acord de reglementare amiabilă a cauzei. Astfel, Curtea a luat act de acordul de soluționare amiabilă a cauzei, potrivit căruia Guvernul s-a angajat să achite suma de 6000 de euro pentru orice prejudiciu, inclusiv costuri și cheltuieli, în schimbul retragerii de către reclamantă a tuturor pretențiilor înaintate față de Republica Moldova în cauza dată, și a decis în unanimitate radierea cererii de pe rol, în baza Articolului 39 din Convenție. Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie