POPOV (2)


 (Cererea nr. 19960/04)

HOTĂRÂRE din 6 decembrie 2005

DEFINITIVĂ la 06 martie 2006


Reclamantul a pretins că dreptul său la un proces echitabil şi dreptul său la protecţia proprietăţii au fost încălcate ca rezultat al casării unei hotărâri judecătoreşti irevocabile favorabilă lui.

Vezi integral