Pojoga v. Republica Moldova (satisfacție echitabilă)

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 29 iunie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă (de radiere de pe rol) în cauza Pojoga v. Republica Moldova (nr. 39635/08).

În hotărârea cu privire la fondul cauzei pronunțată la 19 mai 2020 [1], Curtea a constatat încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, în urma casării unei hotărâri judecătorești irevocabile emisă în favoarea reclamantei, prin admiterea unui apel tardiv. Curtea i-a acordat reclamantei 2000 de euro pentru prejudiciul moral și 1500 de euro în calitate de costuri și cheltuieli. În același timp, ea a rezervat chestiunea cu privire la acordarea despăgubirilor pentru prejudiciul material pentru o hotărâre separată, invitând reclamanta și Guvernul Republicii Moldova să analizeze posibilitatea unei soluționări amiabile în acest sens.

În urma pronunțării hotărârii Curții din 19 mai 2020, reclamanta a depus o cerere de revizuire la Curtea Supremă de Justiție.

La 23 martie 2021, reclamanta a informat Curtea că instanțele naționale o restabiliseră în drepturile sale, acordându-i o despăgubire suficientă pentru încălcarea drepturilor garantate de Convenție.

Guvernul a susținut că prin restabilirea dreptului de proprietate al reclamantei în urma procesului de revizuire, litigiul a fost soluționat în sensul Articolului 37 § 1 (b) din Convenție.

Luând în considerare susținerile părților, Curtea a notat că chestiunea rezervată în hotărârea principală a fost soluționată, iar în lipsa oricăror motive care ar justifica continuarea examinării acestei cereri, Curtea a decis radierea cauzei de pe rol, în conformitate cu Articolul 37 § 1 din Convenție.

Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

________________________________________________________________

[1] http://agent.gov.md/wp-content/uploads/2020/06/POJOGA-v.-MDA-ROM.pdf

Articole relaționate

Etichete

Distribuie