Piotr TOMA c. Republicii Moldova Vera CODREANU c. Republicii Moldova Ecaterina COROI c. Republicii Moldova

La 17 septembrie 2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare “Curtea Europeană”) a adoptat decizii pe cauzele  Piotr TOMA c. Republicii Moldova (cererea nr. 74514/13), Vera CODREANU c. Republicii Moldova (cererea nr. 74522/13) şi Ecaterina COROI (cererea nr. 26931/09).

Curtea Europeană a consideră că reclamanţii nu-şi mai susţin cererile lor, în sensul articolului 37 § 1 (a) din Convenție, în condițiile în care reprezentanţii reclamanţii nu au raspuns la cererea Curţii privind remiterea observaţiilor asupra cauzei şi nici nu au solicitat Curţii amînarea termenului de prezentare.

În plus, în conformitate cu articolul 37 § 1, Curtea constată că nu există circumstanțe speciale în ceea ce privește respectarea drepturilor omului garantate de Convenţie şi Protocoalele sale şi constată că nici un motiv nu justifică examinarea cererii în continuare.

Prin urmare a decis să radieze cererile de pe rol.

Actualmente, textele deciziilor sunt disponibile doar în limba engleză și pot fi accesate pe pagina web a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie