Pînzari v. Republica Moldova

     La 27 septembrie 2018 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat o decizie în cauza Pînzari v. Republica Moldova (cererea nr. 46663/14). Invocând încălcarea Articolului 5 § 1 din Convenție, reclamantul s-a plâns în fața Curții că prelungirea arestului său preventiv s-a realizat contrar prevederilor articolului 186 alin. (6) și 230 alin. (2) din Codul de procedură penală, potrivit cărora procurorul urmează să înainteze judecătorului de instrucție demersul său privind prelungirea arestului preventiv nu mai târziu de 5 zile până la expirarea termenului de arestare al învinuitului. În speță, la 10 martie 2014 procurorul a înaintat demersul privind prelungirea arestului preventiv al reclamantului care expira la 13 martie 2014. Prin încheierea judecătorului de instrucție din 11 martie 2014, demersul procurorului a fost admis. Încheierea a fost contestată cu recurs. Prin decizia Curții de Apel din 17 martie 2014 a fost menținută încheierea de prelungire a arestului preventiv. În urma analizei circumstanțelor cauzei și a jurisprudenței Curții în cauze similare, Guvernul a încheiat cu reclamantul un acord de reglementare amiabilă a cauzei.Astfel, Curtea a luat act de acordul de soluționare amiabilă a cauzei, potrivit căruia Guvernul s-a angajat să-i achite suma de 5000 de euro pentru orice prejudiciu și cu titlu costuri și cheltuieli în schimbul retragerii de către reclamant a tuturor pretențiilor înaintate față de Republica Moldova în cauza dată, și a decis în unanimitate radierea cererii de pe rol, în baza Articolului 39 din Convenție. Actualmente decizia  este disponibilă în limba engleză şi poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie