PIETRIȘ S.A.


(Cererea nr. 67576/10)

HOTĂRÎRE din 3 decembrie 2013

DEFINITIVĂ la aceiași dată


Reclamanta a invocat că drepturile sale garantate de articolul 6 § 1 din Convenție și articolul 1 din Protocolul nr. 1 au fost încălcate ca urmare a anulării hotărîrii irevocabile pronunțate în favoarea sa și de lipsa unui recurs efectiv împotriva încălcării principiului securității raporturilor juridice.

Vezi integral