Pietriș S.A. și Nastas v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 19 ianuarie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauza Pietriș S.A. și Nastas v. Republica Moldova (cererea nr. 45379/13).

Cererea vizează evenimente desfășurate începând cu 29 iulie 2012, când în cadrul unei emisiuni televizate la postul de televiziune Publika TV, societatea reclamantă Pietriș S.A. a fost acuzată de prezentarea probelor false instanțelor de judecată în cadrul mai multor procese judiciare, iar reclamantul Iurie Nastas a fost acuzat de trafic de influență. La 30 iulie 2012 un articol de presă cu un conținut identic a fost publicat pe pagina web a respectivului post de televiziune. La 15 august 2012 ambii reclamanți au cerut postului Publika TV dezmințirea informațiilor comunicate și au solicitat despăgubiri pentru prejudiciul moral. Ulterior, reclamanții au înaintat o acțiune în judecată, solicitând doar dezmințirea informației. În pofida faptului că reclamanții achitaseră câte 100 de lei în calitate de taxă de stat conform prevederilor legale în vigoare, instanțele de judecată le-au cerut reclamanților și achitarea unei taxe de stat în cuantum de 3% din valoarea acțiunii, în condițiile în care, conform legii, aceasta nu urma să fie percepută, din cauza faptului că reclamanții nu ceruseră nicio despăgubire în acest sens. În pofida cerințelor explicit de clare din partea reclamanților, instanțele naționale au restituit cererea de chemare în judecată, fără a purcede la examinarea pretențiilor respective.

În faţa Curţii reclamanții s-au plâns în baza Articolului 6 § 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând încălcarea dreptului lor de acces la o instanță, din cauza restituirii cererii de chemare în judecată din motivul neachitării taxei de stat.

În urma comunicării prezentei cereri Guvernului Republicii Moldova, Agentul guvernamental a depus o cerere de revizuire, solicitând remedierea pretinselor încălcări.

La 28 martie 2018 Curtea Supremă de Justiție a admis cererea de revizuire, a constatat încălcarea dreptului reclamanților la un proces echitabil garantat de Articolul 6 § 1 din Convenție, a casat hotărârile instanțelor de judecată din 28 septembrie și 5 decembrie 2012 și a transmis cauza spre examinare în prima instanță. Instanțele naționale de judecată nu au acordat vreo despăgubire pentru încălcarea constatată.

Curtea a notat că, în cazul în care instanțele naționale constată încălcarea drepturilor unui reclamant, singura întrebare rămasă nesoluționată este, de regulă, dacă repararea oferită la nivel național este suficientă pentru a-l priva pe reclamant de statutul său de victimă (a se vedea, mutatis mutandis, Ciorap v. Republica Moldova (nr. 4), nr. 14092/06, §§ 50-54, 8 iulie 2014).

Deși Guvernul a susținut că, în urma adoptării deciziei Curții Supreme de Justiție din 28 martie 2018, reclamanții și-au pierdut statutul de victimă, Curtea a considerat că constatarea încălcării Articolului 6 § 1 de către instanțele naționale și restabilirea poziției procedurale a reclamanților sunt insuficiente pentru a constitui o remediere pentru încălcarea drepturilor lor, în lipsa acordării unor compensații în acest sens. Respectiv, a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție.

Curtea le-a acordat reclamanților câte 1000 de euro pentru prejudiciul moral și 1500 de euro pentru costuri și cheltuieli.

Actualmente hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie