PFC Ștefsotra SRL v. Republica Moldova

     La 23 mai 2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza PFC Ștefsotra SRL v. Republica Moldova (cererea nr. 25676/12).
Invocând Articolul 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) și Articolul 1 din Protocolul 1 la Convenție, societatea reclamantă s-a plâns în fața Curții că instanțele de judecată nu ar fi aplicat prevederile cu privire la termenul de prescripție într-un litigiu inițiat împotriva Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova și că nu au obligat-o pe cea din urmă să prezinte copii ale actelor de constatare cu referire la presupusele nereguli comise de ea la transportarea mărfurilor sub acoperirea Carnetelor TIR.
Societatea reclamantă nu a răspuns solicitărilor Curții de a prezenta observații în favoarea susținerii poziției sale din cerere.
În aceste circumstanțe, Curtea a concluzionat că societatea reclamantă nu mai intenționează să-și mențină cererea în fața sa. În plus, în conformitate cu Articolul 37 § 1, Curtea nu a găsit nici o circumstanță specială referitoare la respectarea drepturilor omului garantate de către Convenție și Protocoalele sale care ar justifica necesitatea continuării examinării acestei cauze.
Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, a decis să radieze cererea de pe rol.
Actualmente, decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie