Petrov v. Republica Moldova

     La 7 iunie 2018 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Petrov v. Republica Moldova (cererea nr. 5570/07).
Reclamantul Grigore Petrov s-a plâns în fața Curții de încălcarea Articolului 6 §§ 1 și 3 (d) din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), însă a omis să răspundă la ultima scrisoare a Curții din 12 decembrie 2014, deși i-a fost reamintit că termenul pentru depunerea observațiilor sale expirase încă la 3 septembrie 2014, iar o prelungire a acestuia nu fusese cerută.
În aceste circumstanțe, Curtea a concluzionat să reclamantul nu dorește să-și mențină cererea, în sensul Articolului 37 § 1 (a) din Convenție. În plus, în conformitate cu Articolul 37 § 1 din Convenție, Curtea a nu a stabilit nicio circumstanță specială referitoare la respectarea drepturilor omului garantate de Convenție sau de Protocoalele sale, care ar impune continuarea examinării acestei cauze.
În consecință, Curtea a decis în unanimitate radierea cererii de pe rol.
Actulamente decizia este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie