Pecotox-AIR S.R.L. v. Republica Moldova

     La 15 ianuarie 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauza Pecotox-AIR S.R.L. v. Republica Moldova (cererea nr. 45506/09).
Compania reclamantă – societate cu răspundere limitată specializată în transportul aerian, cu sediul în Chișinău – s-a plâns în fața Curții în temeiul Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”).
La 1 iunie 2007 Administrația de Stat a Aviației Civile (în continuare „ASAC”) a emis un ordin prin care interzicea, începând cu 15 iunie 2007, zborurile către Irak și Afghanistan. În urma unui control efectuat de către Comisia Europeană în perioada 4-8 iunie 2007, la care fuseseră supuse toate companiile aeriene din Moldova, au fost stabilite anumite nereguli în privința respectării normelor europene în domeniul siguranței aviatice. De asemenea, experții europeni au stabilit că unele companii aeriene, inclusiv societatea reclamantă, nu se conformaseră regulii potrivit căreia acestea trebuiau să aibă locul principal de activitate în statul în care erau înregistrate.
Astfel, la 18 iunie 2007 ASAC a transmis societății reclamante două prescripții prin care solicita remedierea deficiențelor identificate în urma controlului, acordând în acest sens termenele de 20 iulie și, respectiv, 20 septembrie 2007.
La 21 iunie 2007 ASAC a decis retragerea certificatului de operator aerian de la societatea reclamantă, motivând că aceasta opera zboruri în state precum Irak, Afganistan, Republica Democrată Congo, Sudan, Sierra Leone, Kosovo, Noua Zeelandă și Emiratele Arabe Unite – destinații care implicau riscuri sporite de securitate – și invocând lipsa resurselor necesare pentru asigurarea securității zborurilor efectuate în aceste teritorii.
Având în vedere că ASAC refuzase solicitările cererii prealabile depuse la 22 iunie 2007, societatea reclamantă s-a adresat în instanța de judecată. La 3 decembrie 2008 Curtea de Apel Chișinău a respins acțiunea, notând că ASAC a fost în drept să retragă certificatul de operare aeriană, din cauza neregulilor stabilite de către experții europeni, care nu fuseseră remediate. La 29 aprilie 2009 Curtea Supremă de Justiție a menținut hotărârea Curții de Apel.
Astfel, societatea reclamantă a invocat în fața Curții faptul că retragerea certificatului de operator aerian nu a respectat condițiile prevăzute în acest sens de normele naționale în vigoare, motivând că ASAC nu specificase neregulile care ar fi justificat retragerea acestui certificat și nici nu îi acordase un termen rezonabil în vederea lichidării acestora, ceea ce i-ar fi încălcat dreptul său la respectarea bunurilor sale.
Guvernul a notat că în această cauză a avut loc o ingerință în dreptul societății reclamante la respectarea bunurilor sale, însă aceasta a fost prevăzută de lege și a fost proporțională scopului urmărit.
Analizând prevederile legale care ar fi justificat ingerința, Curtea a constatat că ASAC nu respectase procedura prevăzută de lege pentru retragerea certificatului de operator aerian. De asemenea, Curtea a constatat că retragerea certificatului de operator aerian de la societatea reclamantă a avut loc la 21 iunie 2007, iar instanțele naționale nu au explicat în baza cărui temei au constatat nerespectarea de către societatea reclamantă a interdicției operării zborurilor spre Irak și Afghanistan, în circumstanțele în care retragerea certificatului respectiv avusese loc cu mai mult de trei săptămâni înainte ca această interdicție să intre în vigoare. Prin urmare, Curtea a concluzionat că ingerința în dreptul de proprietate al societății reclamante fusese arbitrară și, prin urmare, ilegală, astfel stabilind o încălcare a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție.
Curtea a acordat societății reclamante 3000 de euro pentru prejudiciul moral și 2500 de euro cu titlu de costuri și cheltuieli.
Actualmente hotărârea  este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie