PASTELI ȘI ALȚII


 (Cererile nr. 9898/02, 9863/02, 6255/02 şi 10425/02)

HOTĂRÂRE din 15 iunie 2004

DEFINITIVĂ la 15 septembrie 2004


Reclamanţii au pretins în conformitate cu articolul 6 § 1 al Convenţiei că din cauza neexecutării hotărârilor din 25 august 2000, 29 septembrie 2000, 6 decembrie 2000, 25 august 2001 şi 25 august 2001, dreptul lor ca o instanţă să hotărască asupra drepturilor lor cu caracter civil a fost încălcat şi că ei nu au putut beneficia de bunurile lor, fiind încălcat astfel dreptul lor la protecţia proprietăţii garantat de articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie.

Vezi integral

Articole relaționate

Distribuie