Igor Pascari c. Republicii Moldova

       cererea nr. 25555/10

        La 30 august 2016 Curtea Europeană a Drepturilor Omului („Curtea”) a pronunțat o hotărîre în cauza Igor Pascari c. Republicii Moldova („RM”).
În fața Curții, reclamantul s-a plîns în temeiul art. 6 din Convenție, că procesul în cadrul căruia a fost stabilită vinovăţia sa nu a fost unul echitabil, deoarece a avut loc în lipsa sa şi nu a fost informat despre el. De asemenea, el susţine că drepturile sale garantate de art. 1 din Protocolul nr. 1 au fost încălcate ca urmare a procedurilor inechitabile, el fiind obligat să suporte costul de reparaţie a vehiculelor avariate în accidentul rutier.
Reclamantul, fiind șofer de autobuz, la 14 august 2009 a fost implicat într-un accident rutier. Prin decizia agentului constatator, vinovat de comiterea accidentului a fost declarat conducătorul celuilalt autovehicul (P.C.). P.C. a contestat această decizie, solicitînd anularea ei, iar reclamantul nu a fost atras în această procedură. Astfel, la 19 noiembrie 2009, Curtea de Apel Bender a declarat reclamantul vinovat de cauzarea accidentului rutier, examinînd cauza în lipsa lui.
În observațiile sale, Guvernul a înaintat obiecția preliminară de neepuizare a căilor naționale de atac, și anume omisiunea de a înainta o acțiune către compania de asigurări de solicitare a unor despăgubiri. Totodată Guvernul a considerat plîngerea reclamantului în temeiul art. 6 alin. 1 din Convenție drept incompatibilă ratione materiae, ca urmare a faptului că procedurile în cadrul cărora reclamantul nu a fost atras nu au avut caracter penal în sensul art. 6 din Convenție. Respingînd obiecțiile Guvernului, Curtea a declarat admisibile capetele de plîngere în temeiul art. 6 alin. 1 din Convenție.
Subsecvent, reclamantul s-a plîns de faptul că inechitatea procedurilor în privința sa a constituit o ingerință în dreptul său de protecție a proprietății, garantat de art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție. Curtea, a hotărît că nu este necesară o examinare separată a acestui capăt de plîngere.
Curtea a constatat, cu patru voturi la trei, încălcarea art. 6 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil). Ea a notat că, din materialele cauzei este evident că Curtea de Apel Bender a recunoscut reclamantul responsabil de producerea accidentului din 14 august 2009. Decizia poliției din 22 s-a bazat în totalitate pe concluziile Curţii de Apel Bender fără a fi efectuată vreo altă investigaţie a cauzei.
Constatînd o încălcare a art. 6 alin. 1 din Convenție, Curtea i-a acordat reclamantului 2500 Euro („EUR”) cu titlu de prejudiciu moral și 590 EUR pentru costuri și cheltuieli.
La această hotărîre, judecătorii Lemmens, Turkovic și Ravarani au exprimat o opinie comună disidentă.

Actualmente, hotărîrea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții Europene.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie