PALADI


(Cererea nr. 39806/05)

HOTĂRÂRE din 10 martie 2009

DEFINITIVĂ la aceiași dată


Reclamantul a pretins, în special, că nu i s-a acordat asistenţă medicală corespunzătoare şi că a fost deţinut fără un temei legal şi în lipsa motivelor verosimile de a bănui că el a săvârşit o infracţiune. El s-a plâns de lipsa motivelor relevante pentru prelungirea detenţiei sale şi de durata de timp în care au fost decise cererile sale habeas corpus, precum şi de refuzul de a examina un recurs şi o nouă cerere habeas corpus depuse de el. De asemenea, el s-a plâns de omisiunea autorităţilor de a se conforma prompt măsurilor provizorii indicate de Curte la 10 noiembrie 2005 în temeiul articolului 39 al Regulamentului Curţii.

Vezi integral