Nichifor c. Republicii Moldova

            La 20 septembrie 2016, Curtea Europeană a Drepturilor Omului („Curtea”) a pronunțat o hotărîre în cauza...

mai mult

Turturica și Casian c. Republi...

         (cererile nr. 28648/06 și 18832/07)            La  30 august 2016 Curtea Europeană a Drepturilor Omului...

mai mult

Igor Pascari c. Republicii Mol...

       cererea nr. 25555/10         La 30 august 2016 Curtea Europeană a Drepturilor Omului („Curtea”) a pronunțat o...

mai mult

Navrotki c.Republicii Moldova

 Cererea nr. 36398/08    La 28 iunie 2016  Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat o decizie în cauza Navrotki contra...

mai mult

Societatea Română de Televiziu...

 (cererea 36398/08) ( Rezoluția CM/ResDH(2016)164 )               La 29 iunie 2016 în cadrul celei de-a 1261-a...

mai mult

Spinu c. Republicii Moldova si...

         La 7 iulie 2016, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a pronunțat două decizii în cauzele Spînu c. Republicii...

mai mult

Buzadji c. Republicii Moldova

       La 5 iulie 2016 Marea Cameră a Curții Europene pentru Drepturile Omului („Curtea”) a pronunțat o hotărîre în...

mai mult

Lazu c. Republicii Moldova

Hotărîre în cauza Lazu c. Republicii Moldova (cererea nr. 46182/08)         La 5 iulie 2016, Curtea Europeană pentru...

mai mult