Paduret c. Republicii Moldova și Rusiei

      La 9 mai 2017 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat o hotărâre în cauza Pădureț c. Republicii Moldova și Federației Ruse (cererea nr. 26626/11).
Reclamantul, dl Dumitru Pădureț, este cetățean al Republicii Moldova, născut în anul 1983 și locuiește în Cocieri.
La 22 august 2010, reclamantul, activând în calitate de antreprenor, transporta mărfuri către o piață agricolă din Dubăsari, în regiunea transnistreană (în continuare „RMN”). Două persoane care s-au prezentat ca fiind colaboratori vamali ai „RMN” i-au confiscat camionul și marfa pe care o transporta, din cauza neînregistrării vehiculului de către reclamant. Totodată, autoritatea vamală din „RMN” i-a aplicat reclamantului o amendă, în schimbul eliberării camionului și mărfii confiscate, pe care acesta a plătit-o.
Astfel, reclamantul a invocat în fața Curții încălcarea Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), susținând că confiscarea camionului și a mărfurilor și impunerea unei amenzi a constituit o ingerință ilegală în dreptul său de proprietate.
Inițial, Curtea a stabilit jurisdicția statelor respondente, reiterând jurisprudența sa referitoare la regiunea transnistreană, considerând că, deși Republica Moldova nu are un control efectiv asupra acestei regiuni, totuși persoanele aflate pe acest teritoriu cad sub jurisdicția sa, iar respectarea drepturilor lor trebuie să fie asigurată. În privința Federației Ruse, Curtea a reiterat că aceasta a contribuit atât militar, cât și politic la crearea regimului separatist, iar „RMN” există doar prin susținerea economică, militară și politică, oferită de Federația Rusă.
Cu referire la fondul cauzei, Guvernul Republicii Moldova a invocat, iar Curtea a notat că a existat o ingerință în dreptul de proprietate al reclamantului, care nu a fost prevăzută de lege. În continuare, Curtea a constatat că Republica Moldova și-a îndeplinit toate obligațiile sale pozitive, atât cu referire la măsurile întreprinse pentru a restabili controlul pe teritoriul transnistrean, cât și în vederea asigurării respectării drepturilor individuale ale reclamanților, prin intentarea unui proces penal în privința confiscării camionului și mărfurilor reclamantului. Astfel, nu a existat o încălcare a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție din partea Republicii Moldova.
Pe de altă parte, Curtea a constatat o încălcare a acestui Articol de către Federația Rusă. Deși Curtea a notat inexistența vreunei probe care să demonstreze participarea directă a persoanelor ce ar acționa din numele Federației Ruse în măsurile întreprinse față de reclamant, totuși Federația Rusă a exercitat controlul efectiv în „RMN” în perioada respectivă, prin sprijinul său economic, militar și politic continuu.
Prin urmare, Curtea a acordat reclamantului 1 320 de euro cu titlu de prejudiciu material, 3 000 de euro cu titlu de prejudiciu moral și 2 000 de euro cu titlu de costuri și cheltuieli, sume ce urmează a fi achitate de Federația Rusă.
Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Etichete

Distribuie