OVCIAROV


(Cererea nr. 31228/02)

HOTĂRÂRE din 12 aprilie 2007

DEFINITIVĂ la 12 iulie 2007


Reclamantul a pretins că dreptul său la un proces echitabil şi dreptul său la protecţia proprietăţii au fost încălcate ca urmare a casării unei hotărâri judecătoreşti irevocabile pronunţate în favoarea lui.

Vezi integral