Olișevschi v. Republica Moldova

      La 23 mai 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Olișevschi v. Republica Moldova (cererea nr. 25561/10).
Reclamanta s-a plâns în fața Curții de încălcarea drepturilor sale prevăzute de Articolul 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) și Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, ca urmare a admiterii de către Curtea Supremă de Justiție a cererii de recurs depusă după expirarea termenului legal, examinarea căreia s-a soldat cu o soluție în defavoarea reclamantei.
Guvernul a menționat că reclamanta eșuase să conteste la nivel național pretinsa tardivitate a recursului părții adverse și a solicitat Curții să declare cererea inadmisibilă.
Curtea a notat că materialele de care dispune nu demonstrează tardivitatea cererii de recurs la care face referire reclamanta. Totodată, deoarece reclamanta nu a ridicat chestiunea cu privire la pretinsa tardivitate a cererii de recurs în fața Curții Supreme de Justiție, cererea sa a fost respinsă în baza Articolului 35 §§ 1 și 4 din Convenție din cauza neepuizării căilor de atac interne.
Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză şi poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie