OLARU


(Cererea nr. 476/07)

HOTĂRÎRE din 12 octombrie 2010

 cu privire la satisfacţie echitabilă

DEFINITIVĂ la 12 ianuarie 2011

A se vedea suplimentar OLARU ȘI ALȚII (procedurile-pilot)


Reclamantul a pretins, în special, încălcarea drepturilor sale garantate de articolul 6 § 1 al Convenţiei şi articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie ca urmare a neexecutării de către autorităţi a hotărîrii judecătoreşti definitive pronunţate de către instanţele judecătoreşti naţionale în favoarea acestuia.

4. Prin hotărîrea din 28 iulie 2009 (“hotărîrea principală”), Curtea a constatat că a avut loc încălcarea drepturilor reclamanţilor prevăzute de aticolul 6 § 1 al Convenţiei şi a articolului 1 al Protocolului 1 la Convenţie ca urmare a neexecutării unei hotărîri judecătoreşti definitive

Vezi integral