OLARU ȘI ALȚII


(Cererile nr. 476/07, 22539/05, 179/08 şi 1316/07)

HOTĂRÎRE din 28 Iulie 2009

DEFINITIVĂ la 28 octombrie 2009

PROCEDURA-PILOT


Reclamanţii au pretins, în particular, violarea drepturilor sale garantate de Articolul 6 § 1 din Convenţie şi a Articolului 1 din Protocolul Nr.1 la Convenţie, ca rezultat al omisiunii autorităţilor de a se conforma hotărârilor judecătoreşti definitive adoptate de instanţele naţionale în favoarea sa.

Camera a decis să informeze părţile despre utilitatea aplicării procedurii judiciare pilot

Vezi integral

Articole relaționate

Distribuie