Ojog și alții v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 13 decembrie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauza Ojog și alții v. Republica Moldova (nr. 1988/06) cu privire la fondul cauzei, constatând că autoritățile naționale au încălcat dreptul reclamanților la un proces echitabil prin casarea ilegală, la 20 iulie 2005, a unei hotărâri judecătorești irevocabile în favoarea lor. De asemenea, Curtea a constatat că a avut loc și încălcarea dreptului reclamanților de proprietate prin adoptarea de decizii irevocabile, în defavoarea reclamanților, la 14 decembrie 2006 și 25 ianuarie 2007, de către Curtea Supremă de Justiție. Ea a rezervat aplicarea Articolului 41 din Convenție pentru o procedură ulterioară.

La 18 februarie 2020 Curtea a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în prezenta cauză.

Curtea a concluzionat, cu privire la prejudiciul material, că în urma încălcării drepturilor reclamanților, aceștia au fost lipsiți de proprietatea lor, id est 2385 m2 din Casa de comerț „Gemeni” SA (încăperile B1 și B11 din clădirea B, constituind 1096 m2 și părți din încăperile A1 și A2 în clădirea A, constituind 1289 m2). În baza materialelor prezentate de către părți, valoarea acestei proprietăți a fost estimată la 2120000 de euro, pe care Guvernul trebuie să o plătească reclamanților în cazul în care va eșua să le restituie acestora imobilele respective.

Adițional, Curtea a statuat că reclamanților le-a fost provocat un prejudiciu material prin incapacitatea acestora de a beneficia în urma dării în locațiune a proprietăților lor, estimând prejudiciul în acest sens la 1500000 de euro.

Cu referire la prejudiciu moral, Curtea a considerat că reclamanții au suferit, într-o anumită măsură, din cauza stresului și frustrării, provocate de casarea deciziilor irevocabile pronunțate anterior în favoarea lor. Din acest motiv, Curtea le-a acordat reclamanților suma totală de 5000 de euro în calitate de despăgubire pentru prejudiciul moral.

Ținând cont de materialele prezentate, Curtea a considerat necesar să acorde reclamanților 10000 de euro pentru costuri și cheltuieli, din care 2000 de euro pentru costuri de reprezentare și 8000 de euro pentru cheltuieli de expertiză.

Actualmente hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie