OFERTA PLUS S.R.L.


(Cererea nr. 14385/04)

HOTĂRÂRE  din 12 februarie 2008

cu privire la satisfacție echitabilă

DEFINITIVĂ la 07 iulie 2008


Într-o hotărâre pronunţată la 19 decembrie 2006 („hotărârea principală”), Curtea a constatat că a avut loc o încălcare a drepturilor întreprinderii reclamante garantate de articolul 6 § 1 al Convenţiei şi articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie ca urmare a neexecutării unei hotărâri judecătoreşti definitive urmată de casarea abuzivă a acesteia şi că a avut loc o violare a articolului 34 al Convenţiei ca urmare a procedurilor penale iniţiate împotriva conducătorului întreprinderii reclamante cu scopul de a-l determina să renunţe la această cerere la Curte, precum şi ca urmare a imposibilităţii reprezentantului reclamantului de a discuta cu conducătorul întreprinderii reclamante fără a fi separaţi de un perete de sticlă.

Vezi integral

A se vedea suplimentar OFERTA PLUS S.R.L. (cu privire la fond și admisibilitate).