Navrotki v. Republica Moldova

    La 6 septembrie 2018 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat o decizie în cauza Navroțki v. Republica Moldova (cererea nr. 2122/16).
În speță, reclamantul a fost menținut în arest preventiv trei ani și zece luni până la condamnare (a se vedea încheierea Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, din 10 iunie 2015). Similar cauzei Savca v. Republica Moldova(nr. 17963/08), reclamantul a invocat în fața Curții că durata arestului preventiv de peste 12 luni fusese contrară legislației naționale.
Întrucât reclamantul a refuzat propunerea Guvernului de reglementare amiabilă a cauzei, Guvernul a prezentat Curții o declarație unilaterală. Deși reclamantul și-a reiterat dezacordul său cu privire la reglementarea amiabilă a cauzei, Curtea a considerat că declarația unilaterală prezentată de Guvern conținea clauze rezonabile, i.e. acordarea sumei de 6’000 euro în calitate de despăgubire pentru prejudiciul moral, material, precum și cu titlu de costuri și cheltuieli, și a decis radierea cauzei de pe rol în baza Articolului 37 § 1 lit. c) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Actualmente decizia  este disponibilă în limba engleză şi poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie