Navrotki c.Republicii Moldova

 Cererea nr. 36398/08

   La 28 iunie 2016  Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat o decizie în cauza Navrotki contra Republicii Moldova. (notificată la 21 iulie 2016)

   Reclamantul, dl Alexandr Navrotki este un cetăţean al Republicii Moldova, care s-a născut în 1979 şi locuiește în Chişinău.

   Reclamantul s-a plîns în temeiul articolului 3 din Convenţie cu privire la lipsa asistenţei medicale şi în temeiul articolului 5 din Convenţie cu privire la lipsa unor motive suficiente şi pertinente pentru aplicarea şi prelungirea arestului preventiv precum și de faptul în timpul arestului i-a fost încălcat dreptul la apărare.

   La data de 9 iulie şi 22 iulie 2013 Curtea a primit declaraţiile de reglementare amiabilă confirmate şi semnate de ambele părţi, în care reclamantul a fost de acord să renunţe la orice pretenţii împotriva Republicii Moldova cu privire la faptele care au stat la originea acestei cereri, în schimb, Guvernul a luat angajamentul să achite reclamantului 3,500 euro (EUR) pentru a acoperi orice prejudiciu material şi moral, precum şi costurile şi cheltuielile suportate în fața Curții.

   Curtea a constatat că nici un motiv nu justifică examinarea cererii în continuare și a decis radierea acesteia de pe rol, în temeiul articolului 39 din Convenţie.

   Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză şi poate fi accesată pe pagina web a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie