Năstase v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 10 noiembrie 2022 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia de radiere de pe rol a cauzei Năstase v. Republica Moldova (cererea nr. 59794/18).

Invocând Articolul 10 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), reclamantul s-a plâns în fața Curții ca urmare a anulării rezultatului alegerilor locale pe care le câștigase, din cauza declarațiilor sale transmise pe Facebook.

După comunicarea cauzei Guvernului, la 4 septembrie 2022 reclamantul a informat Curtea că dorește să își retragă cererea, ca urmare a anulării de către instanțele judecătorești naționale a deciziilor care îi încălcaseră drepturile sale, în rezultatul redeschiderii procedurilor.

Din aceste considerente, în absența unor circumstanțe speciale cu privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție și de Protocoalele sale, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea a constatat că nu există niciun motiv care ar justifica examinarea în continuare a cererii. Prin urmare, ea a radiat cererea de pe rol.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie