N.A. și alții v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 21 ianuarie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza N. A. și alții v. Republica Moldova (nr. 56510/09).

Potrivit circumstanțelor cauzei, după ce au obținut statutul de refugiați în Republica Moldova, reclamanții au solicitat autorităților eliberarea documentelor de călătorie. În urma eșecului acestora de a le furniza documentele respective, reclamanții au inițiat o acțiune în instanța de judecată, iar prin decizia irevocabilă a Curții Supreme de Justiție din 8 aprilie 2009, autoritățile au fost obligate să le elibereze reclamanților documente de călătorie. Decizia a fost executată în raport cu trei dintre reclamanți la 25 februarie 2016, iar al patrulea reclamant obținuse cetățenia Republicii Moldova la 27 iunie 2011.

Invocând executarea tardivă a deciziei Curții Supreme de Justiție pronunțată în favoarea lor, reclamanții s-au plâns în fața Curții de încălcarea Articolului 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) și a Articolului 2 din Protocolul nr. 4 la Convenție.

Guvernul a susținut că cererea trebuie declarată inadmisibilă din cauza neepuizării de către reclamanți a remediului instituit prin Legea nr. 87 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești (în continuare „Legea nr. 87”). Reclamanții nu au comentat obiecția ridicată, invocând în continuare încălcarea drepturilor lor.

Curtea a admis argumentele Guvernului și a notat că, având în vedere eșecul reclamanților de a se prevala de prevederile Legii nr. 87, cererea trebuie declarată inadmisibilă în baza Articolului 35 §§ 1 și 4 din Convenție, din cauza neepuizării remediilor naționale.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie