MOLDOVAHIDROMAȘ


 (Cererea nr. 30475/03)

HOTĂRÂRE din 13 mai 2008

 cu privire la satisfacţie echitabilă / Reglementare amiabilă

DEFINITIVĂ la aceiași dată


Printr-o hotărâre pronunţată la 27 februarie 2007 („hotărârea principală”), Curtea a hotărât că a avut loc o încălcare a drepturilor companiei reclamante garantate de articolul 6 § 1 al Convenţiei şi articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie

Vezi integral

A se vedea suplimentar hotărîrea MOLDOVAHIDROMAȘ (cu privire la fond și admisibilitate)