Mociu c. Republicii Moldova

            La 7 februarie 2017 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat o decizie în cauza Mociu c. Republicii Moldova (cererea nr. 66094/12), care a fost notificată la 2 martie 2017.
Reclamantul Piotr Mociu, cetățean moldovean, născut în 1954, a făcut referire la Articolul 3 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), plângându-se de condițiile inadecvate de detenție din Comisariatul de Poliție Comrat și de lipsa asistenței medicale corespunzătoare. De asemenea, reclamantul a invocat încălcarea Articolului 5 § 4 al Convenției, susținând că examinarea apelului depus de acesta a durat mai mult de trei săptămâni.
Curtea, examinând alegațiile reclamantului în baza Articolului 3 al Convenției, a constatat că reclamantul nu a specificat nici perioada în care a fost reținut în Comisariatul de Poliție Comrat, nici condițiile pe care le-a considerat necorespunzătoare, și nici necesitatea îngrijirii medicale urgente. În lipsa acestora, nu s-a demonstrat că tratamentul la care a fost supus a fost inuman și degradant și că acordarea asistenței medicale a fost necorespunzătoare. Astfel, Curtea a considerat acest capăt de cerere ca fiind vădit nefondat.
În continuare, examinând capătul de cerere referitor la încălcarea Articolului 5 § 4, Curtea a reiterat că acest articol nu garantează un drept de a contesta deciziile prin care se dispune sau se prelungește arestarea, această prevedere făcând referire la „proceduri”, și nu la „căi de atac”. Astfel, a considerat pretenția în cauză ca fiind incompatibilă ratione materiae cu prevederile Convenției.
Din aceste motive, Curtea a declarat cererea inadmisibilă și a decis în unanimitate să radierea acesteia de pe rol.

 

 

 

Articole relaționate

Etichete

Distribuie