MIZERNAIA


(Cererea nr. 31790/03)

HOTĂRÂRE din 25 septembrie 2007

DEFINITIVĂ la 25 decembrie 2007


Reclamantul a pretins că, prin neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în favoarea sa, a fost încălcat dreptul său ca o instanţă să hotărască asupra încălcării drepturilor sale cu caracter civil, garantat de articolul 6 § 1 al Convenţiei, şi dreptul său la protecţia proprietăţii, garantat de articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie.

Vezi integral

Articole relaționate

Etichete

Distribuie