Miron v. Republica Moldova

     La 7 iunie 2018 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat o decizie în cauza Miron v. Republica Moldova (cererea nr. 24804/14).
Reclamantul, fiind minor la momentul desfășurării evenimentelor, a intrat într-un post de transformatoare electrice nesecurizat din satul său și a suferit vătămări periculoase pentru viață. Ancheta și procedurile în fața instanțelor naționale nu au elucidat producerea incidentului respectiv.
Invocând încălcarea Articolului 2 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), reclamantul s-a plâns de nerespectarea de către stat a obligaților sale pozitive de a investiga circumstanțele cauzei.
În urma analizei circumstanțelor cauzei și a jurisprudenței Curții în cauze similare, Guvernul, reprezentat de Agentul guvernamental, a încheiat cu reclamantul un acord de reglementare amiabilă a cauzei.
Astfel, Curtea a luat act de acordul de soluționare amiabilă a cauzei, potrivit căruia Guvernul s-a angajat să-i achite suma de 12000 de euro cu titlu de prejudiciu moral și 500 euro cu titlu de costuri și cheltuieli, în schimbul retragerii de către reclamant a tuturor pretențiilor înaintate față de Republica Moldova în cauza dată, și a decis în unanimitate radierea cererii de pe rol, în temeiul Articolului 39 din Convenție.
Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză şi poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie