MIHALACHI


(Cererea nr. 37511/02)

HOTĂRÂRE din 9 ianuarie 2007

DEFINITIVĂ la 9 aprilie 2007


Reclamantul a pretins că drepturile sale la un proces echitabil şi la protecţia proprietăţii au fost încălcate în urma casării unei hotărâri judecătoreşti irevocabile în favoarea lui.

Vezi integral