Mihailiuc v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 20 mai 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Mihailiuc v. Republica Moldova (nr. 6431/14).

Reclamanta s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând admiterea unui apel tardiv de către instanțele naționale.

Guvernul și reclamanta au încheiat un acord de soluționare amiabilă a cauzei, prin care Guvernul s-a angajat să-i acorde reclamantei suma de 8820 de lei pentru orice prejudiciu material și moral, precum și pentru costuri și cheltuieli. Prin același acord, Guvernul și-a declinat răspunderea în privința oricăror alte eventuale litigii dintre reclamantă și terți, care ar avea o legătură cu prezenta cauză. Totodată, la solicitarea reclamantei, Guvernul ar putea interveni în cadrul procedurilor respective, prin interpretarea clauzelor prezentului acord și explicarea modalității de executare a acestuia.

Considerând că acordul de soluționare amiabilă este bazat pe respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și prin Protocoalele sale, precum și în lipsa oricăror motive care ar justifica continuarea examinării cererii, Curtea a decis radierea cauzei de pe rol, în conformitate cu Articolul 39 din Convenție.

Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie