Midgard Terra S.A. v. Republica Moldova (satisfacția echitabilă)

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 17 martie 2020 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea cu privire la fondul cauzei Midgard Terra S.A. v. Republica Moldova (cererea nr. 41538/13). În acea hotărâre [1], Curtea a constatat încălcarea drepturilor societății reclamante în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, ca urmare a omisiunii Curții de Apel Chișinău de a oferi un răspuns la excepția de inadmisibilitate invocată de către compania reclamantă, bazată pe tardivitatea unei cereri de revizuire depuse la un an după ce hotărârea devenise irevocabilă. Din aceste motive, Curtea a acordat societății reclamante 3600 de euro în calitate de despăgubire pentru prejudiciul moral.

Deoarece societatea reclamantă solicitase în baza Articolului 41 din Convenție restabilirea dreptului său de proprietate pe care îl pierduse ca urmare a încălcării drepturilor sale din Convenție, Curtea a rezervat chestiunea referitoare la acordarea prejudiciului material pentru o procedură separată. În acest sens, Curtea a invitat Guvernul și societatea reclamantă să prezinte observațiile sale scrise cu privire la această chestiune și, în special, să comunice Curții orice acord de soluționare amiabilă la care părțile ar putea ajunge.

Prin urmare, la 29 iunie 2021 Curtea a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în prezenta cauză. În acest sens, Curtea a făcut referire la scrisorile din 20 noiembrie 2020, expediate de către Guvern și, respectiv, de către societatea reclamantă, prin care se preciza că, în urma procedurii de revizuire, instanțele naționale au dispus restitutio in integrum și, astfel, dreptul de proprietate al societății reclamante asupra bunurilor în litigiu fusese restabilit. Atât Guvernul, cât și societatea reclamantă au susținut că litigiul fusese soluționat la nivel național, iar continuarea examinării cauzei nu mai era justificată. Astfel, Curtea a decis radierea cauzei de pe rol, în conformitate cu prevederile Articolului 37 § 1 (b) din Convenție

Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

________________________________________________________________

[1] http://agent.gov.md/wp-content/uploads/2020/05/BRAGA-SI-MIDGARD-TERRA-S.A.-v.-MDA-ROM.pdf 

Articole relaționate

Etichete

Distribuie