MELNIC


(Cererea nr. 6923/03)

HOTĂRÂRE din 14 noiembrie 2006

DEFINITIVĂ la 14februarie 2007


Reclamantul a pretins, în special, că dreptul său la un proces echitabil a fost încălcat ca urmare a omisiunii Curţii de Apel de a-şi motiva decizia privind repunerea în termenul de depunere a apelului. De asemenea, el a pretins încălcarea drepturilor sale prevăzute de Convenţie ca urmare a casării hotărârilor judecătoreşti în favoarea sa în urma examinării recursului în anulare depus de către Procurorul General la Curtea Supremă de Justiţie.

Vezi integral