MEGADAT.COM S.R.L.


 (Cererea nr. 21151/04)

HOTĂRÂRE din 8 aprilie 2008

cu privire la fond și admisibilitate

DEFINITIVĂ la 08 iulie 2008

A se vedea suplimentar hotărîrea MEGADAT.COM S.R.L. (cu privire la satisfacție echitabilă/radiere de pe rol)


Reclamantul a pretins, în special, că închiderea companiei a constituit o încălcare a drepturilor sale garantate de articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie şi că tratamentul discriminatoriu aplicat faţă de compania reclamantă a constituit o violare a articolului 14 al Convenţiei combinat cu articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie.

Vezi integral