MEGADAT.COM S.R.L.


 (Cererea nr. 21151/04)

HOTĂRÂRE din 17 mai 2011

cu privire la satisfacție echitabilă/radiere de pe rol

DEFINITIVĂ la aceiași dată

A se vedea suplimentar hotărîrea MEGADAT.COM S.R.L. (cu privire la fond și admisibilitate)


Printr-o hotărîre pronunţată la data de 8 aprilie 2008 (“hotărîrea principală”), Curtea a statuat că dreptul companiei reclamante garantat de articolul 1 din Protocolul 1 la Convenţie a fost încălcat ca urmare a invalidării licenţelor obţinute.

Vezi integral