Mătăsaru v.Republica Moldova

      Astăzi, 01 martie 2018, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia sa în cauza Mătăsaru v. Republica Moldova (cererea nr. 3168/10).
În această speță, reclamantul Anatol Mătăsaru s-a plâns în fața Curții în temeiul Articolului 3 și 5 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând că ar fi fost reținut ilegal, precum și faptul că ar fi fost deținut în condiții inumane.
La 29 septembrie 2017, reprezentantul reclamantului a informat Curtea că reclamantul solicită radierea cererii sale.
În aceste circumstanțe, Curtea a concluzionat că reclamantul nu intenționează să-și mai mențină cererea, în sensul Articolului 37 § 1 (a) al Convenției. În plus, în conformitate cu Articolul 37 § 1 in fine, Curtea nu a găsit nicio circumstanță specială referitoare la respectarea drepturilor omului garantate de Convenție și Protocoalele sale, care ar impune continuarea examinării acestei cauze.
Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, a decis radierea cererii de pe rol.
Actualmente, decizia  este disponibilă în limba engleză și pot fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie