Mătăsaru v. Republica Moldova

     La 13 februarie 2020 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Mătăsaru v. Republica Moldova (nr. 44743/08).
Reclamantul s-a plâns în faţa Curţii în baza Articolelor 5, 8, 10 şi 11 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”).
La 17 mai 2019 Curtea a expediat în adresa Guvernului și a reclamantului un proiect de Declarație cu privire la eventualitatea reglementării amiabile a cauzei.
La 22 mai 2019 portalul www.anticoruptie.md a publicat un articol care făcea referire în mod expres la detaliile propunerii Curții cu privire la reglementare amiabilă a cauzei, id est cuantumul despăgubirii pentru prejudiciul moral și pentru costuri și cheltuieli de reprezentare.
Prin scrisoarea sa din 24 iunie 2019, Agentul guvernamental a notificat Curtea despre aceste inadvertențe din partea reclamantului, cerând radierea cererii de pe rolul Curții din motivul că reclamantul a încălcat principiul confidențialității procedurii de reglementare amiabilă. Guvernul a susţinut în fața Curții că reclamantul a încălcat prevederile Articolului 62 § 2 din Regulamentul Curţii cu privire la confidenţialitatea procedurii de reglementare pe cale amiabilă, aducând probe care combăteau alegațiile reclamantului că Agentul guvernamental ar fi încălcat această prevedere.
Având în vedere circumstanțele cauzei şi declarațiile contradictorii ale reclamantului și ale soţiei sale, care de altfel a susţinut că a aflat despre detaliile cu privire la reglementarea amiabilă a cauzei din scrisoarea care i-a fost dată de către reclamant, Curtea a constatat că anume reclamantul a stat la originea dezvăluirii informaţiei respective către mass-media. De asemenea, din conţinutul scrisorii Curţii din 5 octombrie 2009 adresată reclamantului, s-a indicat expres că procedura cu privire la soluţionarea pe cale amiabilă a cauzei era confidențială şi, prin urmare, reclamantul trebuia să respecte această cerinţă.
Curtea a decis că prin comportamentul său reclamantul a încălcat principiul confidențialității şi, prin urmare, a declarat cererea inadmisibilă în baza Articolului 35 §§ 3 (a) și 4 din Convenție.
Actualmente, decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

 

Articole relaționate

Etichete

Distribuie