MANOLE ȘI ALȚII


(Cererea nr. 13936/02)

HOTĂRÎRE din 13 iulie 2010

cu privire la satisfacţie echitabilă

DEFINITIVĂ la 13 octombrie 2010

A se vedea suplimentar hotărîrea MANOLE ȘI ALȚII (cu privire la fond și admisibilitate)


Printr-o hotărîre adoptată la 17 septembrie 2009 (“hotărîrea principală”), Curtea a constatat că în perioada cuprinsă între februarie 2001 şi septembrie 2006 a existat o tendenţiozitate considerabilă vizavi de descrierea activităţilor Preşedintelui şi a Guvernului în cadrul ştirilor şi a altor programe de pe postul de televiziune TRM, cu o oportunitate insuficientă pentru reprezentanţii partidelor de opoziţie de a avea acces la televiziune pentru a-şi expune viziunile sale, de asemenea existînd o politică de restricţionare a disputelor sau menţionarea unor anumite teme de discuţie, fiind considerate sensibile din punct de vedere politic sau care ar putea răsfrînge negativ asupra guvernării. Reclamanţii, cum ar fi jurnalişti, editori şi producători ai postului de televiziune TRM, au fost afectaţi de aceste politici şi au trecut, astfel, printr-o imixtiune continuă în dreptul lor la libertatea de exprimare (ibid., §§ 9-17, 80 şi 106). În lumina monopolului virtual de care se bucura TRM asupra difuzării audio-vizuale pe parcursul perioadei relevante, Curtea a statuat că autorităţile naţionale aveau o obligaţie pozitivă de a pune în aplicare condiţiile pentru a garanta ca TRM să transmită ştiri şi informaţii corecte şi echidistante, şi precum că programele sale urmau să reflecte întreaga gamă de opinii politice şi a dezbaterilor din ţară (ibid., §§ 107-108). Curtea a constatat că autorităţile naţionale nu au reuşit să se conformeze cu această obligaţie pozitivă şi că a existat o violare a Articolului 10 al Convenţiei în acest sens, întrucît cadrul legislativ în vigoare pe întreaga perioadă din cauză a fost imperfect, în sensul că nu a oferit garanţii suficiente împotriva controlului conducerii de vîrf a TRM-ului, şi astfel împotriva politicii editoriale ale acesteia, exercitat de organul politic al guvernării (ibid., §§ 109-111).

Vezi integral