Malancea v. Republica Moldova

     La 27 iunie 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Malancea v. Republica Moldova (nr. 46372/10).
Reclamantul Eduard Malancea s-a plâns în fața Curții de încălcarea Articolului 5 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”).
La 12 ianuarie 2017 Curtea a invitat părțile să prezinte observații suplimentare până la 3 februarie 2017. Guvernul și-a prezentat observațiile suplimentare la 3 februarie 2017.
La 9 februarie 2018 Curtea a informat reclamantul că termenul de prezentare a observațiilor suplimentare, în cazul său, expirase la 4 mai 2017, în timp ce o prelungire în acest sens nu fusese solicitată.
În aceste circumstanțe, Curtea a concluzionat că reclamantul nu mai intenționează să-și mențină cererea, în sensul Articolului 37 § 1 (a) din Convenție. În plus, în conformitate cu Articolul 37 § 1 din Convenție, Curtea nu a stabilit nicio circumstanță specială referitoare la respectarea dreptului omului garantate de către Convenție sau Protocoalele sale, care ar impune continuarea examinării acestei cauze.
În consecință, Curtea a decis în unanimitate radierea cererii de pe rol.
Actualmente decizia este disponibilă în engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie