Maier v. Republica Moldova

La 13 iulie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauza Maier v. Republica Moldova (nr. 7816/13).

În faţa Curţii, reclamantul a pretins încălcarea drepturilor sale garantate de Articolul 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), referindu-se la aplicarea relelor tratamente de către poliţie și la pretinsele investigaţii ineficiente în acest sens.

Potrivit circumstanțelor cauzei, la 20 iulie 2012 reclamantul şi amicul său M. se deplasau cu maşina prin preajma sectorului de poliţie din or. Codru, fiind opriţi la un moment dat de către un grup de poliţişti şi conduşi ulterior la sediul poliţiei. Potrivit reclamantului, acesta ar fi fost supus relelor tratamente din partea poliţiei, iar M. ar fi asistat la pretinsa maltratare.

La 20 iulie 2012 fusese efectuată o examinare narcologică în privinţa reclamantului, stabilindu-se că acesta prezenta semne ale consumului de stupefiante. De asemenea, în urma unei alte examinări de către medicul narcolog, s-a depistat pe corpul reclamantului o echimoză în regiunea ochiului stâng. Ulterior, conform raportului de constatare medico-legală din 24 iulie 2012, întocmit în baza adresării reclamantului, au fost constatate prezenţa mai multor leziuni corporale sub formă de echimoze pe faţă, torace, pe braţul superior drept şi pe piciorul drept.

La 25 iulie 2012 reclamantul a depus o plângere la Procuratura Generală, solicitând investigarea circumstanţelor pretinsei maltratări de către poliţie. Plângerea reclamantului fusese expediată pentru examinare Procuraturii s. Centru.

La 29 august 2012 procuratura a emis ordonanţa de refuz în începerea urmăririi penale. Procurorul a susţinut, printre altele, că leziunile corporale ale reclamantului ar fi apărut în urma încercărilor ofiţerilor de poliţie de a-l imobiliza pe reclamant, în momentul când acesta încerca să distrugă probele incriminatoare id est seringi cu droguri. De asemenea, procurorul s-a bazat pe declaraţiile a trei ofiţeri de poliţie, menţionând că martorul M. nu a fost audiat, deoarece acesta nu se prezentase în faţa autorităţilor, deşi fusese citat.

La 18 septembrie 2012, reclamantul a contestat ordonanţa procurorului, susţinând că martorul cheie M. nu fusese audiat, iar investigaţia cauzei fusese investigată superficial. Prin ordonanța procurorul ierarhic superior din 29 august 2012 plângerea reclamantului a fost respinsă. Reclamantul a contestat ordonanţa respectivă.

Prin încheierea sa din 8 noiembrie 2012, Judecătoria Centru, mun. Chişinău a respins plângerea reclamantului şi a menţinut ordonanţele procurorului din 29 august şi 28 septembrie 2012.

Curtea a notat că, ținând cont de circumstanțele prezentei cauze, în special cele cu privire la concluziile medicale efectuate în privința reclamantului, care s-a aflase în custodia statului, autoritățile naționale nu au efectuat nicio examinare medico-legală înainte de eliberarea reclamantului din detenţie, astfel încât să se stabilească starea de sănătate la acel moment. Mai mult ca atât, autoritățile naționale nu au prezentat dovezi convingătoare cu referire la originea numeroaselor echimoze de pe diferite părţi ale corpului reclamantului, concluzionând că reclamantul fusese maltratat în timpul detenţiei sale. De asemenea, având în vedere maniera în care fusese investigată cauza în privinţa reclamantului, Curtea a conchis că a avut loc o încălcare a Articolului 3 din Convenție atât sub aspect material, cât și procedural.

Curtea a acordat reclamantului 7500 euro pentru prejudiciul moral și 1500 euro pentru costuri și cheltuieli.

Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

 

Articole relaționate

Etichete

Distribuie