LUPACESCU ȘI ALȚII


(Cererile nr. 3417/02, 5994/02, 28365/02, 5742/03, 8693/03, 31976/03, 13681/03 şi 32759/03)

HOTĂRÎRE din 21 martie 2006

DEFINITIVĂ la 21 iunie 2006


Reclamanţii au pretins că, prin executarea tardivă a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în favoarea lor, le-a fost încălcat dreptul la o instanţă, garantat de articolul 6 § 1 al Convenţiei, şi dreptul la protecţia proprietăţii, garantat de articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie.

Vezi integral

Articole relaționate

Distribuie