Lungu v. Republica Moldova

     La 29 noiembrie 2018 Curtea Europeană a Drepturilor Omului ( “Curtea”) a pronunțat o decizie în cauza Lungu v. Republica Moldova (cererea nr. 53695/12).
În speță, reclamantul Dumitru Lungu s-a plâns în fața Curții de încălcarea drepturilor sale în temeiul Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, ca urmare a anulării unei decizii irevocabile pronunțate în favoarea sa.
La 17 iunie 2011 Curtea de Apel Chișinău a adoptat o decizie prin care a recunoscut dreptul de proprietate al reclamantului asupra unui teren și a obligat Consiliul municipal Chișinău să-i elibereze titlul de proprietate.
Partea adversă a contestat decizia în cauză. La 21 decembrie 2011 printr-o decizie definitivă, Curtea Supremă de Justiție a respins cererea de recurs și a menținut decizia din 17 iunie 2011.
La o dată nespecificată, partea adversă a depus o cerere de revizuire.
La 4 iulie 2012 Curtea Supremă de Justiție a admis cererea de revizuire, a casat deciziile din 17 iunie și 21 decembrie 2011 și a remis cauzala rejudecare.
După comunicarea prezentei cereri Agentul guvernamental a formulat o cerere de revizuire la nivel național în vederea remedierii încălcărilor pretinse.
La 9 noiembrie 2016 Curtea Supremă de Justiție a admis cererea de revizuire, a casat încheierea Curții Supreme de Justiție din 4 iulie 2012 și a menținut decizia Curții de Apel Chișinău din 21 decembrie 2011, adoptată în favoarea reclamantului. Curtea Supremă de Justiție a recunoscut, de asemenea, încălcarea drepturilor reclamantului garantate de Articolului 6 § 1 din Convenție și Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție.
Întrucât reclamantul a refuzat propunerea Guvernului de reglementare amiabilă a cauzei, Guvernul a prezentat Curții o declarație unilaterală. Deși reclamantul și-a reiterat dezacordul său cu privire la reglementarea amiabilă a cauzei, Curtea a considerat că declarația unilaterală prezentată de Guvern conținea clauze rezonabile, i.e. acordarea sumei de 1500 euro în calitate de despăgubire pentru prejudiciul moral, precum și cu titlu de costuri și cheltuieli, și a decis radierea cauzei de pe rol în baza Articolului 37 § 1 lit. c) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Actualmente decizia  este disponibilă în limba franceză şi poate fi accesată pe pagina web a Curții.

 

Articole relaționate

Etichete

Distribuie