LUNGU


 (Cererea nr. 17911/08)

HOTĂRÎRE din 6 aprilie 2010

cu privire la satisfacţie echitabilă – reglementare amiabilă

DEFINITIVĂ la aceiași dată

A se vedea suplimentar OLARU ȘI ALȚII (procedurile-pilot)


În hotărîrea pronunţată la 28 Iulie 2009 ( “hotărîrea principală”) Curtea a constatat că a existat o încălcare a drepturilor reclamanţilor prevăzute de Articolul 6 § 1 din Convenţie şi Articolul 1 din Protocolul Nr. 1 al Convenţiei ca urmare a neexecutării hotărîrii definitive.

Vezi integral