Lkw-Aleks Spedition S.R.L. v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 30 septembrie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Lkw-Aleks Spedition S.R.L. v. Republica Moldova (nr. 58511/12).

În faţa Curții, societatea reclamantă a pretins încălcarea drepturilor sale garantate de Articolul 6 § 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), ca urmare a emiterii de către Curtea de Apel Chişinău a unei decizii cu încălcarea prevederilor legale privind instituirea şi componenţa membrilor completului de judecată la judecarea cauzei.

Guvernul şi societatea reclamantă au încheiat un acord de soluționare amiabilă a cauzei. Considerând că acordul de soluționare amiabilă a fost bazat pe respectarea drepturilor omului garantate de Convenție și Protocoalele sale, precum și în lipsa oricăror motive care ar justifica continuarea examinării acestei cereri, Curtea a decis radierea cauzei de pe rol, în conformitate cu Articolul 39 din Convenție.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie