Lisnic v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 26 martie 2020 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia de radiere de pe rol în cauza Lisnic v. Republica Moldova (nr. 17015/07).
Reclamantul s-a plâns în fața Curții, în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, invocând neexecutarea unei hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea sa potrivit căreia autoritățile locale fuseseră obligate să-i acorde o locuință socială.
La 1 octombrie 2014 reclamantul a informat Grefa Curții că nu mai dorea să-și mențină cererea datorită executării hotărârii judecătorești de către autoritățile naționale.
În lipsa unor circumstanțe speciale legate de respectarea drepturilor garantate de Convenție sau de Protocoalele sale care ar justifica continuarea examinării acestei cauze, Curtea a decis să radieze cererea de pe rol, după o perioadă de șase ani de la solicitarea reclamantului, în conformitate cu Articolul 37 § 1 a) din Convenție.
Actualmente decizia este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie