Lisnic Nicolae & Co v. Republica Moldova și Claudia Cornei v. Republica Moldova

      Astăzi, 14 decembrie 2017, Guvernul Republicii Moldova a fost notificat despre adoptarea de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (“Curtea”) a două decizii de inadmisibilitate în cauzele Lisnic Nicolae & Co v. Republica Moldova (cererea nr. 48747/09) și Claudia Cornei v. Republica Moldova (cererea nr. 11735/09).

În cauza Lisnic Nicolae & Co v. Republica Moldova, reclamantul este o întreprindere individuală înregistrată în 1998, cu sediul în Republica Moldova.
La 27 martie 2003 prin decizia  Consiliului Municipal Chișinău au fost transmise în locațiune încăperi ne locative amplasate pe bd. Ștefan cel Mare 6A, cu suprafața de 200,10 m2.
La 21 iulie 2003, Departamentul Privatizării al Guvernului Republicii Moldova a încheiat un contract de vânzare-cumpărare a încăperilor menționate, ca un singur bun.
La 30 octombrie 2006 SRL ”Patos-Com”, s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată, solicitând anularea contractului de locațiune și a contractului de vânzare-cumpărare, motivând în acest sens că ei ar fi proprietari ai bunului dat începând cu 16 iulie 2001, fiind prezentate actele justificative în acest sens. Instanțele naționale s-au pronunțat în favoarea SRL „Patos-Com”.
Astfel, reclamantul s-a plâns în fața Curții de încălcarea dreptului la protecția proprietății consfințit de articolul 1 Protocolul nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale („ Convenția”).
Curtea a notat observațiile Guvernului, precum că reclamantul a vândut bunul menționat mai sus. Mai târziu, în timpul procedurilor la nivel național, noul proprietar a vândut acest bun încă o dată unei alte persoane. Prin urmare, litigiul în fața instanțelor naționale a continuat între SRL „Patos-Com” SRL și noii proprietari. În acest sens Curtea a considerat că reclamantul nu a fost victima unei presupuse încălcări a articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție.
Din acest motive, Curtea a declarat această cerere inadmisibilă.

În cauza Claudia Cornei v. Republica Moldova, reclamanta, dna Claudia Cornei, este cetățeană a Republicii Moldova, născută în 1953 și locuiește în or. Durlești.
La 31 ianuarie 2006 soțul reclamantei, fără consimțământul acesteia a vândut lui B. o porțiune dintr-un teren – proprietate comună în devălmășie a soților (bun dobândit în timpul căsătoriei). Aflând despre vânzarea terenului efectuată de către soț, reclamantaa înaintat o cerere de chemare în judecată împotriva lui B., solicitând anularea contractului de vânzare-cumpărare și demolarea garajului construit pe acest teren.
La 3 decembrie 2008, Curtea Supremă de Justiție a respins cererea reclamantei, invocând că Î.S. „Cadastru” a indicat în calitate de unic proprietar pe soțul reclamantei. Totodată, la etapa autentificării contractului de vânzare-cumpărare la notar, soțul reclamantei a semnat o declarație precum că ar fi unicul proprietar al bunului respectiv.
Curtea notează că terenul în litigiu nu a putut fi vândut fără consimțământul solicitantului. Cu toate acestea, B. a fost calificat drept cumpărător de bună credință, al cărui drept de proprietate a beneficiat, de asemenea, de protecție. la fel, instanțele au remarcat că reclamanta nu a contestat modul în care organul cadastral înregistrase terenul respectiv, constatând, în același timp, că soțul reclamantei fusese vinovat pentru prezentarea informațiilor false în declarația semnată la notar. În cele din urmă, instanțele au stabilit că nu există dovezi care să susțină afirmația că reclamanta nu știuse despre tranzacție și că a fost împotriva acesteia.
Din acest motive, Curtea a declarat această cerere inadmisibilă.

Ambele decizii sunt disponibile în limba engleză pe site-ul oficial al Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie