Lîsenco și Crucic v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 2 decembrie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Lîsenco și Crucic v. Republica Moldova (nr. 23541/14).

Reclamanții s-au plâns în faţa Curţii în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), precum și în baza Articolului 1 din Protocolulu nr. 1 la Convenție, din cauza neexecutării unor hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea lor.

Cu toate acestea, la 5 iulie 2021 reclamanții au informat Curtea că nu doresc să-și mențină cererea.

În aceste circumstanțe, în conformitate cu Articolul 37 § 1 din Convenție, în absența oricăror circumstanțe speciale cu privire la respectarea drepturilor omului garantate de Convenție și de Protocoalele sale, Curtea a considerat nejustificată continuarea examinării acestei cauze.

În consecință, Curtea a decis în unanimitate radierea cererii de pe rol.

Actualmente decizia este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie