LIPCAN


(Cererea nr. 22820/09)

HOTĂRÎRE din 17 decembrie 2013

DEFINITIVĂ la aceiași dată


Reclamantul s-a plîns că prin casarea încheierii definitive din 24 decembrie 2007 pronunțată în favoarea sa de către Judecătoria Călărași ca urmare a revizuirii cauzei a fost încălcat articolul 6 § 1 din Convenție și articolul 1 din Protocolul nr. 1.

Vezi integral