Lima S.R.L. v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 19 ianuarie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauza Lima S.R.L. v. Republica Moldova (cererea nr. 46256/10).

Potrivit circumstanțelor cauzei, printr-o hotărâre irevocabilă din 10 decembrie 2007, instanța de judecată a obligat o companie să achite în beneficiul societății reclamante suma de 153612.44 lei. Deși societatea reclamantă adresase numeroase cereri autorităților responsabile, nu au fost întreprinse măsuri în vederea executării hotărârii menționate.

După adoptarea Legii nr. 87 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești (în continuare „Legea nr. 87”), societatea reclamantă a inițiat proceduri judiciare în vederea recunoașterii încălcării dreptului său la executarea în termen rezonabil a hotărârii din 10 decembrie 2007 din cauza eșecului autorităților statului de a întreprinde măsuri pentru executarea acesteia. Ea a solicitat repararea prejudiciului material suferit, constituit din suma de bază datorată conform hotărârii judecătorești și dobânda de întârziere.

La 19 iulie 2012, Judecătoria Râșcani, mun. Chișinău a admis parțial acțiunea și a obligat Statul să achite în beneficiul societății reclamante suma pe care aceasta trebuia să o încaseze conform hotărârii judecătorești, respingând însă capătul de cerere cu privire la dobânda de întârziere.

La 15 noiembrie 2012, Curtea de Apel Chișinău a casat hotărârea instanței de fond în partea obligării Statului de a achita suma conform hotărârii judecătorești, invocând că Statul nu poartă răspundere pentru neexecutarea obligațiilor de către debitori privați. Curtea de Apel a menținut însă constatarea instanței inferioare cu privire la încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești.

În iulie 2015, în urma unor plângeri depuse împotriva companiei debitoare, ultima a executat hotărârea din 10 decembrie 2007 și a achitat societății reclamante suma de 153454 lei.

Invocând încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) și Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, societatea reclamantă s-a plâns de omisiunea autorităților statului de a executa în termen rezonabil hotărârea din 10 decembrie 2007.

Guvernul a invocat că, ținând cont de constatările instanțelor naționale în cadrul procedurilor inițiate în baza Legii nr. 87, societatea reclamantă nu mai putea pretinde calitatea de victimă.

Curtea a notat că instanțele naționale au recunoscut încălcarea dreptului societății reclamante la executarea în termen rezonabil a unei hotărâri judecătorești din cauza inacțiunii autorităților Statului. Cu toate acestea, instanțele naționale nu au acordat societății naționale nicio despăgubire. Deși hotărârea din 10 decembrie 2007 a fost într-un final executată, societății reclamante nu i-a fost achitată dobânda de întârziere pentru executarea tardivă.

Prin urmare, Curtea a constatat că a avut loc încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție în prezenta cauză.

În consecință, Curtea a acordat societății reclamante 5000 euro pentru prejudiciul material.

Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie